O spotkaniu

Webinarium w ramach cyklu „Okrągły stół”

BRANŻOWY BILANS KAPITAŁU LUDZKIEGO
BRANŻA FINANSOWA

to kolejne spotkanie z cyklu „Okrągły stół”, które było skierowane tym razem do przedsiębiorców, pracowników, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków związanych z branżą finansową.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania wyników drugiej edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego przeprowadzonych przez PARP i Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Finansowego. W szczególny sposób wraz z zaproszonymi ekspertami dyskutowaliśmy nt.:

  • zainteresowania studentów pracą w branży finansowej,
  • planów zawodowych przyszłych kadr branży finansowej oraz ich oczekiwań,
  • kompetencji przyszłości i pomysłów ich rozwoju,
  • trendów kształtujących formy oraz stanowiska pracy,
  • wyzwań czekających branżę finansową.

Agenda

10:00

10:00 - 10:10

Otwarcie wydarzenia – wprowadzenie do okrągłego stołu

Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP

10:10

10:10 – 11:10

Blok I:
Praca w finansach – strategie i oczekiwania młodych vs. praktyki pracodawców

Wystąpienie wprowadzające:

Iwona Krysińska, Koordynator projektu BBKL w branży finansowej, PARP

dr hab. Marcin Kocór, prof. UJ, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Debata: Odważni i optymistyczni czy lekkomyślni i roszczeniowi? Studenci u progu kariery w branży finansowej oczami pracodawców

Magdalena Legęć, Wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

prof. dr hab. Tadeusz Winkler-Drews, Kierownik Katedry Bankowości i Ubezpieczeń, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

Magdalena Oleksiuk, FCCA, Dyrektor Zarządzająca EY Academy of Business

Mikołaj Drobek, Przewodniczący Samorządu Studentów Wydział Zarządzania UW

11:10

11:10 – 12:15

Blok II:
Wyzwania a kompetencje przyszłości w branży finansowej

Wystąpienie wprowadzające:

Jakub Wróblewski, Ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Debata: Finansista, czyli… ? Przyszłość pracy w branży finansowej

Mariola Szymańska, Animatorka Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

Joanna Czarnecka, Dyrektor Pionu Zarządzania Personelem w Banku PKO BP, Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

Andrzej Maciążek, Wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

Grzegorz Skibiński, HR Shared Services Head w Citi Handlowy, współzałożyciel think tanku HR Influencers

12:30

12:30 – 13:00

Pytania i odpowiedzi

Moderacja spotkania: Monika Dawid – Sawicka, Ekspertka rynku pracy

Prelegenci

Ekspertka rynku pracy, Development Point

Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP

Ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Koordynator projektu BBKL w branży finansowej, PARP

Ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dyrektor Pionu Zarządzania Personelem w Banku PKO BP, Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

Wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

HR Shared Services Head w Citi Handlowy, współzałożyciel think tanku HR Influencers

Animatorka Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

Wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

FCCA, Dyrektor Zarządzająca EY Academy of Business

Przewodniczący Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Rejestracja

Informujemy, że udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji. Na dzień przed spotkaniem uczestnicy otrzymają link do platformy, na której odbędzie się wydarzenie. Platforma pozwala na zamieszczenie informacji nt. uczestników oraz na interakcję między nimi przez cały czas trwania spotkania.
Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i zadawania pytań!

Artykuły

Z roku na rok zmniejsza się zapotrzebowanie na nowych pracowników, a menadżerowie inwestują w już posiadane zasoby ludzkie. Przedsiębiorstwa w 2019 r. częściej kształciły pracowników w miejscu pracy, a rzadziej korzystały z ofert szkoleń zewnętrznych. Najpopularniejsze formy nauki to instruktaż, a także coaching i mentoring. To wnioski z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich firmach – obraz tuż przed pandemią” przygotowanego w ramach kolejnej edycji „Bilansu Kapitału Ludzkiego”. 

Znacząca większość osób w wieku 25-64 lata wykazuje wysoki poziom chęci do nauki, a czterech na pięciu Polaków wciąż pragnie się dokształcać. Dominującą formą rozwoju kompetencji jest niezmiennie nieformalne uczenie się, na które wskazuje 70 proc. respondentów. Tak wynika z badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzonego w ramach kolejnej edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego pt. „Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy”.

 

Zadaj Pytanie Ekspertowi

Odpowiedź wyślemy na podany adres email